MS Excel – arkusz kalkulacyjny – analiza danych w arkuszu

Trudność: 🟡 (średnie)


Jak poradzić sobie z przetwarzaniem dużej ilości danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jak sprawnie je wprowadzać. Jak czytelnie prezentować. Jak wyciągać potrzebne informacje z natłoku danych.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum średnio zaawansowanym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.

Tematy

 • Szybkie wprowadzanie danych do komórek arkusza oraz ich poprawianie
 • Filtrowanie zwykłe i zaawansowane
 • Sortowanie danych w wierszach
 • Sortowanie danych w kolumnach
 • Formuły i najważniejsze funkcje
 • Funkcje z odwołaniami odległymi
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Nazwy komórek
 • Funkcje bazodanowe, funkcje wyszukujące dane
 • Listy danych (tabele danych)
 • Sumy częściowe
 • Tabele przestawne
 • Operacje na danych
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Usuwanie duplikatów danych
 • Konsolidacja danych
 • Analizy warunkowe
 • Grupy i konspekty

Czas: 2 dni x 8 h

Cena: 1 600 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające często z arkusza do analizowania dużych zestawów danych
– osoby pomagające innym użytkownikom w obsłudze MS Excel
– osoby chcące poznać zaawansowane funkcje i narzędzia MS Excel