MS Excel – arkusz kalkulacyjny – prezentacja danych na wykresach

Trudność: 🟢 (łatwe)


Jak prezentować dane na wykresach standardowych i niestandardowych. Jak tworzyć wykresy przebiegu w czasie. Jak prezentować dane w postaci czytelnych zestawień.

Jeśli wykorzystujesz MS Excel głównie do prezentacji danych… ten kurs jest dla ciebie.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.

Tematy

 • Przypomnienie obsługi arkusza, przydatne skróty klawiaturowe
 • Nazwy obszarów
 • Nazwy dynamiczne
 • Tabele z danymi, szybkie wypełnianie
 • Tworzenie wykresów standardowych z przykładowych danych
 • Modyfikowanie wykresów
 • Tworzenie wykresów dynamicznych (ze zmiennych obszarów)
 • Tworzenie wykresów kroczących
 • Dopasowanie parametrów wykresu do potrzeb
 • Tworzenie wykresów niestandardowych
 • Tworzenie i zastosowania „zwykłych” wykresów giełdowych, bąbelkowych, radarowych, pierścieniowych i powierzchniowych
 • Tworzenie wykresów własnych/niestandardowych, np.:

Czas: 2 dni x 8 h

Cena: 1 600 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające często z arkusza do różnorodnych zadań
– osoby korzystające z arkusza do prezentacji danych w formie wykresów, tabel, zestawień