MS Excel – arkusz kalkulacyjny – przetwarzanie danych w tabelach przestawnych

Jak przetwarzać duże zestawy danych z wykorzystaniem narzędzia „Tabela przestawna”. Jesteś analitykiem? Przetwarzasz duże ilości danych? Szukasz nowych rozwiązań? Na tym kursie znajdziesz odpowiedzi.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum średnio zaawansowanym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.

Tematy

  • Przypomnienie obsługi arkusza, przydatne skróty klawiaturowe
  • Tabele przestawne na podstawie danych z arkusza
  • Modyfikowanie danych w Tabeli przestawnej
  • Zmiany sposobu prezentacji danych w Tabeli przestawnej
  • Tworzenie własnych pól obliczeniowych w Tabeli przestawnej
  • Dopasowanie opcji Tabeli do potrzeb
  • Tworzenie wykresów z tabel przestawnych

Czas: 1 dzień x 8 h

Cena: 900 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające z arkusza do częstych analiz dużych zestawów danych (dla inżynierów, analityków, PR…)

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.