MS Excel – VBA – arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

Trudność: 🔴 (trudne)


Jak poradzić sobie z zadaniami niemożliwymi do wykonania w ramach standardowych możliwości programu MS Excel.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum średnio zaawansowanym. Mile widziane doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku programowania.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.

Tematy

  • nagrywanie makrodefinicji
  • wprowadzenie do programowania w VBA
  • modyfikacja nagranych makrodefinicji
  • tworzenie dodatków do MS Excel
  • tworzenie interaktywnych makrodefinicji VBA

Czas: 2 dni x 8 h

Cena: 2 900 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające często z arkusza do różnorodnych zadań
– osoby pomagające innym użytkownikom w obsłudze MS Excel
– osoby przygotowujące złożone arkusze kalkulacyjne dla innych użytkowników
– osoby chcące poznać dogłębnie zaawansowane funkcje i narzędzia MS Excel