MS Excel – VBA – arkusz kalkulacyjny – podstawy

Jak poradzić sobie z zadaniami niemożliwymi do wykonania w ramach standardowych możliwości programu MS Excel. Rozbudowa MS Excel o nowe możliwości. Tworzenie dodatków. Przełamywanie ograniczeń MS Excel.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum średnio zaawansowanym.

Tematy

  • nagrywanie prostych makrodefinicji
  • nagrywanie z adresowaniem względnym i bezwzględnym
  • wprowadzenie do programowania w VBA
  • modyfikacja nagranych makrodefinicji
  • tworzenie prostych dodatków do MS Excel

Czas: 3 dni x 8 h

Cena: 2 100 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające często z arkusza do różnorodnych zadań
– osoby pomagające innym użytkownikom w obsłudze MS Excel
– osoby chcące poznać dogłębnie zaawansowane funkcje i narzędzia MS Excel