MS Excel – stempel czasu

Chcemy stworzyć arkusz, w którym wypełnienie niektórych komórek pozostawi trwały ślad w postaci stempla czasu (Time Stamp). Na początek stwórz arkusz jak na obrazku. Potrzebna nam jest kolumna B (Date) oraz C (Vol BG). Naszym celem jest automatyczne wypełnienie kolumny B datą i godziną jeśli w kolumnie C pojawia się jakaś wartość. Inaczej pisząc… jeśli … Dowiedz się więcej