MS Word i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – edytor tekstów

ikona programu WordJak tworzyć dokumenty uwzględniając wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Kurs przeznaczony dla pracowników instytucji zobowiązanych respektować wymogi WCAG.

Tematy

  • Przypomnienie zasad poprawnej edycji tekstów w edytorach tekstu
  • Omówienie zasad prawidłowego składu tekstów
  • Omówienie wymagań Web Content Accessibility Guidelines
  • Cztery zasady POUR
  • Które z kryteriów WCAG można zastosować do edycji tekstów
  • Zaawansowane formatowanie dokumentu
  • Hierarchia dokumentów
  • Korzystanie z szablonów i tworzenie własnych
  • Projekty i style dokumentów – wykorzystanie i tworzenie własnych
  • Tworzenie odsyłaczy, spisów
  • Przydatne narzędzia (wieloschowek, obliczenia w dokumencie, wklejanie specjalne, znaki niedrukowane, opcje autokorekty, teksty ukryte, praca zbiorowa nad dokumentem)
  • Sprawdzenie zgodności dokumentu z kryteriami WCAG – checklista