MS Excel – DNI.ROBOCZE()

Trudność: 🟢 (łatwe)


Jak wyliczyć liczbę dni miedzy datami? Jak wyliczyć liczbę dni między datami odejmując soboty, niedziele i święta?

Przygotuj sobie arkusz jak na obrazu.

Jeśli chcemy wyliczyć ile jest dni między datami, to wystarczy odjąć mniejszą od większej (czyli w komórce C7 piszemy =C5-C4). Otrzymany wynik (206) to liczba dni miedzy datami. Łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Ale co zrobić jeśli chcemy obliczyć liczbę dni roboczych? Bez sobót i niedziel. Tu sięgamy po funkcję DNI.ROBOCZE(). W komórce C8 piszemy =DNI.ROBOCZE(C4;C5) otrzymując wynik 147. Czyli tyle jest dni roboczych miedzy wskazanymi datami. A co jeśli chcemy również odliczyć święta (te, które wypadają w środku tygodnia)?

To wymaga więcej pracy i przygotowań. Musimy wypisać ręcznie wszystkie daty świąteczne z okresu, który nas interesuje. Mniej więcej z tego okresu, bo funkcja DNI.ROBOCZE() wybierze sobie te daty, które ja interesują. U nas to obszar F5:F17. Zwróć uwagę, że funkcja wymaga tylko dat, a opisy obok tych dat są tylko dla nas. Teraz w komórce C9 wpisujemy formułę =DNI.ROBOCZE(C4;C5;F5:F17). Zauważ, że jako trzeci argument podajemy zakres dat świątecznych. Funkcja sama wybierze te daty świąteczne, które wypadają w tygodniu (ignoruje te wypadające w weekend).