MS Excel – formaty komórek

Trudność: 🟢 (łatwe)


Wiesz, że w MS Excel zawartość komórek może być różnie wyświetlona.

Trudno w to niektórym uwierzyć, ale liczbę 20,5 można wyświetlić w różnych formach:

  • 20,50 zł
  • 2050%
  • 2,05E+01
  • 20.01.1900

Wszystkie powyższe przykłady to liczba 20,5!

Jak zatem zapanować nad sposobem wyświetlania liczb? Większość użytkowników używa przycisków we wstędze Narzędzia główne w grupie Liczba.

Zajmijmy się wszystkimi przyciskami dostępnymi w ww. miejscu.

Przycisk Księgowy format liczb
Zauważ, że ten przycisk można kliknąć (w żółte monetki) lub rozwinąć, by wybrać inną walutę.

Przycisk Zapis procentowy
Liczbę w komórce mnoży przez 100%. Zatem 2 zmieni się w 200%, 0,2 zmieni się w 20% itd.

Przycisk Zapis dziesiętny
Liczbę w komórce przedstawia z dwoma miejscami po przecinku. Jednocześnie robi malutki odstęp od prawej krawędzi komórki.

Przyciski Zwiększ dziesiętne, Zmniejsz dziesiętne
Powodują zmniejszenie lub zwiększenie precyzji wyświetlania liczb. Działają z walutami, procentami, dziesiętnymi…

Powyższe przyciski realizują najpotrzebniejsze formaty. Większości użytkowników MS Excel to wystarcza… ale my chcemy więcej… Warto więc rozwinąć ten przycisk. Zwykle ten przycisk jest opisany słowem Ogólne ale ten przycisk pokazuje aktualny format w aktywnej komórce. Jeśli więc komórka została “potraktowana” wcześniej przyciskiem %, to tam pojawi się napis Procentowe.

Po rozwinięciu przycisku zobaczysz różne formaty do wyboru. Zobacz jak wygląda liczba 20,5 w każdym z tych formatów:

1 komentarz do “MS Excel – formaty komórek”

Możliwość komentowania została wyłączona.