MS Excel – kopiuj i wklej

Operacja kopiuj/wklej składa się z dwu elementów.

1) kopiowanie treści do pamięci komputera (t.zw. schowka)

2) wklejenie skopiowanej wcześniej treści (wklejenie ze schowka)

Skupmy się na pierwszym punkcie. Zawsze przed skopiowaniem czegokolwiek należy to coś zaznaczyć. Na przykład zaznaczyć fragment tekstu, kilka komórek w arkuszu kalkulacyjnym, wykres itp.).

Po zaznaczeniu treści należy wydać polecenie skopiowania jej do schowka. Metoda jedna z:

1) klawiatura: CTRL + c

2) myszka: prawy przycisk myszki, polecenie Kopiuj

3) myszka: we wstędze Narzędzia główne, ikonka Kopiuj

Gdy wskazana treść jest już w schowku, można ją skleić w dowolnym (prawie dowolnym) miejscu tego samego dokumentu lub nawet w innym dokumencie.

Metoda jedna z:

1) klawiatura: CTRL + v (lub CTRL + ALT + v – dla wklejania specjalnego)

2) myszka: prawy przycisk myszki, polecenie Wklej

Zwróć uwagę, że skopiowaną treść możesz wklejać wielokrotnie, oraz że jest wiele metod wklejania skopiowanej treści. Poeksperymentuj!

3) myszka: we wstędze Narzędzia główne, ikonka Wklej