MS Excel – nazwa obliczeniowa

Trudność: 🔴 (trudne)


Wiadomo, że można tworzyć nazwy odwołujące się do komórek oraz zakresów (więcej na ten temat). Ale można też tworzyć nazwy liczące coś.

Przykład:

W arkuszu (na obrazku) chcemy przeliczyć stopnie Fahrenheita (ºF) na stopnie Celsjusza (ºC) wg wzoru
TC = 5/9 * (TF – 32)

Tworzenie prostej formuły obliczeniowej

Na początek rozwiązanie proste i oczywiste. W komórce C3 piszemy formułę
=5/9*(B3-32)
i kopiujemy ja w dół.

Ale co jeśli często musimy wykonywać takie obliczenia, a nie mamy pewności czy nie popełnimy kiedyś błędu przy kolejnym pisaniu tej samej formuły?

Warto wtedy rozważyć utworzenie nazwy obliczeniowej.

Tworzenie prostej nazwy obliczeniowej

 • ustawiamy się w komórce C3
 • naciskamy Ctrl + F3 (uruchomienie menedżera nazw)
 • klikamy przycisk Nowy (tworzymy nową nazwę)
 • Nazwa: NaCelsjusze
 • Zakres: Skoroszyt
 • Komentarz: dowolny
 • Odwołuje się do:
  =5/9*(B3-32)
  Zauważ, że używamy adresy względnego B3

Teraz wystarczy w komórce C3 wywołać naszą nazwę =NaCelsjusze i skopiować tę nazwę w dół.

To rozwiązanie, choć przyjemne i ciekawe, ma jednak wadę. Przeliczane ºF muszą zawsze być obok komórki wynikowej ze stopniami Celsjusza. Formuła w naszej nazwie zawsze bierze do obliczeń komórkę z lewej strony.

Czy da się w nazwie obliczeniowej odwoływać do dowolnej komórki? Da się… prześledź poniższy przykład.

Tworzenie trudniejszej nazwy obliczeniowej

Uwaga: to rozwiaząnie działa tylko wtedy jeśli masz funkcję LAMBDA() (dostępna w Microsoft 365).

W celu realizacji tego przykładu musimy wprowadzić do naszej nazwy zmienną. Ta zmienną będzie komórka. Wskażemy tę komórkę przy wywołaniu naszej nazwy. Jak to zrobić? Tworząc nazwę musimy użyć funkcji LAMBDA().

 • ustawiamy się w dowolnej komórce
 • naciskamy Ctrl + F3 (uruchomienie menedżera nazw)
 • klikamy przycisk Nowy (tworzymy nową nazwę)
 • Nazwa: PrzeliczNaCelsjusze
 • Zakres: Skoroszyt
 • Komentarz: dowolny
 • Odwołuje się do:
  =LAMBDA(temp; (5/9)*(temp-32))
  Zauważ, że przy pomocy funkcji LAMBDA() tworzymy zmienną temp, którą w dalszej części formuły wykorzystujemy do obliczania stopni Fahrenheita wg znanego Ci już wzoru.

Teraz wystarczy w komórce C3 (lub jakiejkolwiek innej) wywołać naszą nazwę =PrzeliczNaCelsjusze(B3) wskazując jako jej argument dowolna komórkę zawierającą ºF.

W ten sposób udało nam się stworzyć nową funkcję w MS Excel.

Jak wszystkie rozwiązania, to również ma wady. Zapewne wiesz, że nazwy działają tylko w aktywnym zeszycie. Jeśli wiec chcesz, by ta nazwa działa również w innych zeszytach… musisz pokombinować. Jedną z metod (nie jedyną) jest kopiowanie tej nazwy do innych zeszytów.

1 komentarz do “MS Excel – nazwa obliczeniowa”

Możliwość komentowania została wyłączona.