MS Excel – OBRAZ()

Trudność: 🟡 (średnie)


Jedną z nowości 2024 jest funkcja OBRAZ(). Ta ciekawa funkcja umożliwia wstawienie obrazka do komórki. Dzięki temu dużo łatwiej teraz umieszczać obrazki związane z komórkami… czyli można je sortować, filtrować, przenosić… same korzyści.

No to wykorzystajmy tę funkcję – w dowolnej komórce wpisz: =OBRAZ(“https://dzienmatematyki.pl/wp-content/uploads/2023/02/SDiR_logo.png”)
Zauważ, że adres obrazka jest w cudzysłowie!

Uwaga!

Może się zdarzyć, że Excel uzna Twoje starania za podejrzane…

Wtedy zamiast obrazka w komórce pojawi się komunikat o błędzie #ZABLOKOWANE! Wtedy trzeba kliknąć Włącz zawartość, potwierdzić i gotowe.

Argumenty funkcji

Zauważ, że obrazek dopasował się do rozmiarów komórki. Jeśli zmienisz wysokość wiersza – obrazek będzie wyższy. Jeśli zmienisz szerokość kolumny – obrazek będzie szerszy.

Zatem wymaganym argumentem jest Źródło, które określa URL przy użyciu protokołu „https” pliku obrazu. Można tu “podpiąć” BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO, a także WEBP. Ten argument nie może przekraczać 255 znaków.

Funkcja OBRAZ() ma też nieobowiązkowe argumenty:

Tekst alternatywny: to opis obrazka dla mechanizmów ułatwień dostępu (czyli np. dla programów czytających zawartość ekranu osobom niewidomym)

Wymiary: określają wymiary obrazka wg schematu:

0 – dopasowanie do komórki i zachowanie współczynnik proporcji

1 – wypełnienie komórki obrazem (współczynnik proporcji jest ignorowany)

2 – oryginalny rozmiar obrazu (może wychodzić poza komórkę)

3 – konkretny, ustalony rozmiar obrazu

UWAGA! Jeśli w argumencie Wymiary wpiszemy 0 lub 1, lub 2 – to nie podajemy kolejnych dwu argumentów. Jeśli wpiszemy 3 – to musimy podać Wysokość i Szerokość.

Miłej zabawy 🙂