MS Excel – PODAJ.POZYCJĘ()

Trudność: 🔴 (trudne)


Gdy trzeba odnaleźć w tabeli informację, może się okazać pomocna funkcja PODAJ.POZYCJĘ().

Rozważmy przykład tabeli, w której gromadzimy informacje o osobach, wraz z miejscowościami i zwierzchnikiem (rysunek).

Czy możemy jakoś odczytać pozycję, na której znajduje się Dąbrówka? TAK!

Użyjemy funkcji PODAJ.POZYCJĘ(). W komórce I3 tworzymy formułę =PODAJ.POZYCJĘ(I2;E2:E27;0) i gotowe. Ale jak to działa?

Na początek argumenty funkcji:

  • szukana_wartość (u nas I2) – to komórka wg której chcemy przeszukać wektor/kolumnę z danymi. Chcemy znaleźć informacje dotyczące Dąbrówki (czyli ona jest naszą szukaną_wartością)
  • przeszukiwana_tab (E2:E27) – to zakres/wektor/kolumna do przeszukania i znalezienia Dąbrówki.
  • [typ_porównania] (0) – ten argument jest nieobowiązkowy. Możemy go pomiąć… ale wtedy funkcja nie zadziała, tak jak oczekujemy. Na początek zawsze wpisujmy 0. Dla bardziej dociekliwych:
    1 – mniejsza wartość od poszukiwanej
    0dokładnie taka wartość jak poszukiwana (czyli poszuka Dąbrówki)
    1 – Większa wartość od poszukiwanej

Jako wynik tej formuły otrzymamy 4. To znaczy, że Dąbrówka jest na czwartej pozycji w obszarze E2:E27.
Jeśli oczekiwałeś wyniku 3 (bo trzecia na liście), to należy zmodyfikować przeszukiwaną tablicę =PODAJ.POZYCJĘ(I2;E3:E27;0).

Wiemy na której pozycji jest Dąbrówka… teraz z tą informacją możemy coś zrobić…
np. napisać komunikat: Dąbrówka jest w wierszu 5 przy pomocy takiej formuły: =I2&” jest w wierszu “&I3+1.
albo napisać komunikat: Dąbrówka ma Lp. 3 przy pomocy takiej formuły: =I2&” ma Lp. “&I3-1.

Jeśli uważasz, że ta funkcja jest Ci potrzebna, to zapewne polubisz również funkcje X.WYSZUKAJ(), INDEX(), PRZESUNIĘCIE()… i wiele innych.