MS Excel – POWT()

Trudność: 🟢 (łatwe)


Funkcja POWT()… Niedoceniana. Rzadko używana. Jednak warto ją znać, bo jak każda z kilkuset funkcji dostępnych w MS Excel… kiedyś może się przydać. Dzisiejsze zadanie: Jak pokazać postęp prac nad “taksami”?

Przygotuj sobie taki plik:

Chcemy pokazać graficznie procentowy postęp prac nad różnymi “taskami” (wiem, wiem… nie ma takiego słowa).

W komórce D5 wpisz (lub wybierz z Symboli) znak, który będziemy wykorzystywać. Może to być znak “=” albo “|”, albo “•”, albo dowolny inny. W komórce D5 powinna się znaleźć formuła =POWT(“=”;C5*100) lub =POWT(“•”;C5*100) lub =POWT(“|”;C5*100)

Zauważ, że zawsze to jest Twój symbol (np. =) oraz % postępów razy 100 (bo 45% to liczba 0,45, a my chcemy mieć wartość całkowitą, pokazującą ile razy Twój symbol ma być powtórzony w komórce). Tak utworzoną formułę skopiuj w dół i gotowe.

A tak wygląda to po lekkim podrasowaniu. Wykorzystano kropkę. Włączono pogrubienie i kolor zielony. Prawda, że ładne?

Trochę inaczej to będzie wyglądało jeśli użyjemy gwiazdek wyświetlonych (powtórzonych) tyle razy ile wynosi ocena.

By wstawić gwiazdkę użyj skrótu Win + . (Start i kropka). Więcej o skrótach