MS Excel – prognozowanie

Jeśli regularnie zbieramy dane (dotyczące np. utargu), z pewnością zapragniemy zaprognozować przyszłe utargi, na podstawie dotychczasowych. Istnieje w MS Excel proste narzędzie realizujące to zadanie.

  • zaznacz dane zebrane do tej pory
  • we wstędze Dane wybierz Arkusz prognozy
  • zatwierdź

MS Excel w Twoim imieniu przeliczy przyszłe wartości Utargu bazując na dotychczasowych danych, wyznaczając przy okazji granice ufności i rysując stosowny wykres. Wszystko to zostanie zrealizowane w nowej zakładce (arkuszu) – więc Twoje dane pierwotne są bezpieczne.

…a gdyby nasze utargi były zależne od dnia tygodnia (we wtorki utargi są inne niż w soboty). To też jest proste. Wystarczy w trakcie tworzenia arkusza prognozy zaznaczyż w opcjach cykliczność utargu.