MS Excel – PRZESUNIĘCIE()

Trudność: 🔴 (trudne)


Gdy trzeba odnaleźć w tabeli informację, może się okazać pomocna funkcja PRZESUNIĘCIE().

Rozważmy przykład tabeli, w której gromadzimy informacje o osobach, wraz z miejscowościami i zwierzchnikiem (rysunek).

Czy możemy jakoś odczytać nazwisko zwierzchnika na podstawie imienia? TAK!

Podzielmy zadanie na dwa etapy:
1) dowiedzmy się na jakiej pozycji znajduje się Milena
2) przesuńmy się w kolumnie Zwierzchnik o tyle samo komórek w dół, by odczytać nazwisko zwierzchnika.

1) Znajdowanie pozycji wskazanej osoby

Wykorzystamy funkcję PODAJ.POZYCJĘ():

  • szukana_wartość (u nas I2) – to komórka wg której chcemy przeszukać wektor/kolumnę z danymi. Chcemy znaleźć informacje dotyczące Mileny (czyli ona jest naszą szukaną_wartością)
  • przeszukiwana_tab (E3:E27) – to zakres/wektor/kolumna do przeszukania i znalezienia Mileny.
  • [typ_porównania] (0) – ten argument jest nieobowiązkowy. Możemy go pomiąć… ale wtedy funkcja nie zadziała, tak jak oczekujemy. Na początek zawsze wpisujmy 0. Dla bardziej dociekliwych:
    1 – mniejsza wartość od poszukiwanej
    0dokładnie taka wartość jak poszukiwana (czyli poszuka Dąbrówki)
    1 – Większa wartość od poszukiwanej

Jako wynik tej formuły otrzymamy 4. To znaczy, że Milena jest na czwartej pozycji w obszarze E3:E27.

Wiemy, na której pozycji jest Milena… teraz z tą informacją możemy coś zrobić…

2) Znajdowanie nazwiska Zwierzchnika

Skoro wiemy, że Milena jest na 4. pozycji, to możemy teraz przesunąć się od komórki D2 o cztery pozycje w dół i zero w prawo, by odczytać nazwisko Zwierzchnika. Zmieniamy więc naszą formułę na taką:

=PRZESUNIĘCIE(D2;4;0)

Ta formuła oczywiście zadziała, ale jeśli imię Milena zmienimy na Wisława, to musimy się przesunąć o 2 wiersze, a nie 4. Zatem dużo lepiej wpisać taką formułę:

=PRZESUNIĘCIE(D2;PODAJ.POZYCJĘ(I2;E3:E27;0);0)

Innymi słowy: znajdujemy pozycję Mileny (PODAJ.POZYCJĘ(I2;E3:E27;0)) i przesuwamy się o tyle samo pozycji w dół =PRZESUNIĘCIE(D2;PODAJ.POZYCJĘ(I2;E3:E27;0);0).