MS Excel – scalanie (lub nie)

Trudność: 🟡 (średnie)


Gdy chcemy wyśrodkować tytuł nad wieloma kolumnami, to zwykle stosujemy Scal i wyśrodkuj. Ale czy to dobrze? Zanim odpowiemy na to pytanie, małe przypomnienie jak scalać.

  • zaznacz kilka komórek w taki sposób, by w pierwszej z nich był wyśrodkowywany tekst
  • kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj (we wstędze Narzędzia główne)

Zauważ, że Excel wykonuje dwie czynności. Łączy (scala) komórki ORAZ wyśrodkowuje zawartość w tej nowej, dużej komórce. Jednak to rozwiązanie ma wadę. Przy próbie zaznaczenia komórek (popatrz na animację), nie da się zaznaczyć tylko komórek w kolumnie B.

Animacja pokazująca całą procedurę Scal i wyśrodkuj.


No to inaczej

Jak uniknąć tego problemu? Nie scalać… ale wyrównywać 🙂

  • zaznacz kilka komórek w taki sposób, by w pierwszej z nich był wyśrodkowywany tekst
  • kliknij przycisk wskazany na obrazku
  • wybierz Wyrównaj zaznaczenie do środka i potwierdź OK

Poniżej animacja pokazująca całą procedurę Wyrównania zaznaczenia.

A oto jak zachowuje się Wyrównanie zaznaczenia przy zaznaczaniu komórek w kolumnie B.