MS Excel – szybki budżet

Trudność: 🟢 (łatwe)


Stworzymy szybko budżet (np. projektu). Klika kliknięć i możemy lepiej kontrolować wydatki.

Wstępne wypełnienie danymi

Uruchom MS Excel i wpisz takie teksty jak na rysunku.

Dbamy o wygląd

Ustaw się na już wypełnionej komórce (ważne).

W Formatuj jako tabelę wybierz zestaw kolorów, który najbardziej Ci się podoba i zatwierdź przyciskiem OK.

Tabelka wygląda przyjemniej.

Teraz chcemy poprawić wygląd kolumny Liczba szt. W tym celu należy zaznaczyć wszystkie wartości w tej kolumnie i kliknąć przycisk 000.

Teraz zaznaczamy kolumnę Cena jedn. oraz Wartość i klikamy włączamy format księgowy.

Obliczenia w tabeli

Najwyższy czas zadbać o obliczenie kolumny Wartość. Kliknij w komórkę F3 i:

  • z klawiatury wpisz znak = (równa się)
  • myszką kliknij na liczbę 25 000 (uzyskasz coś takiego: =[@[Liczba szt.]])
  • z klawiatury wpisz znak * (gwiazdka, mnożenie)
  • myszką kliknij na cenę 8,50 (uzyskasz coś takiego: =[@[Liczba szt.]]*[@[Cena z jedn.]])
  • naciśnij Enter

W efekcie tego działania formuła sama skopiuje się do drugiego wiersza, i będzie się sama pojawiać w kolejnych wierszach 🙂

Obliczenia bardziej zawiłe

Chcemy podsumować wszystkie wydatki. Oto procedura:

  • ustaw się na już wypełnionej komórce (ważne)
  • we wstędze Projekt tabeli zaznacz opcję Wiersz sumy
  • ustaw się w komórce F5
  • rozwiń ją (obok niej jest strzałka… kliknij ją)
  • wybierz Suma

Dopisywanie kolejnych wydatków

Dopisanie kolejnych wydatków realizujemy tabulatorem (tak jak w tabelkach w MS Word). Ustaw się w wierszu z cementem i naciskaj Tab, aż dojdziesz do ostatniej komórki… kolejne naciśnięcie Tab dokłada wiersz. 🙂

Więcej ciekawych rzeczy zobaczysz na szkoleniu.