MS Excel – Tekst Jako Kolumny (naprawianie liczb)

Trudność: 🟡 (średnie)


Czasem dostaniesz zestaw liczb, których dyscyplina napisania zostawia dużo do życzenia. Separator tysięcy w postaci kropki, minus na końcu liczb ujemnych itp. Można próbować naprawić taki zestaw liczb narzędziem Tekst Jako Kolumny.

Oto procedura:

Zaznacz liczby, które chcesz naprawić:

Tekst Jako Kolumny (liczby)

Uruchom narzędzie Tekst Jako Kolumny ze wstęgi Dane.

Kliknij Dalej.

Tu jest krytyczny moment. Kliknij przycisk Zaawansowane.

wybierz symbol użyty w liczbach jako separator tysięcy. (w naszym przypadku jest to kropka) oraz upewnij się czy jest zaznaczona opcja “Znak minus na końcu liczb ujemnych”.

Po kliknięciu OK a następnie Dalej otrzymasz wynik – naprawione liczby.


Zobacz również:

Microsoft Excel – Tekst Jako Kolumny (stała szerokość)

Microsoft Excel – rozbicie tekstu na kolumny