MS Excel – Tekst Jako Kolumny (stała szerokość)

Trudność: 🟡 (średnie)


Często otrzymywać będziesz pliki, w których tekst jest przechowywany w jednej kolumnie, a logika nakazuje umieszczenie go w kilku kolumnach. Na przykład spis osób z imionami i nazwiskami w jednej kolumnie uniemożliwia sortowanie wg nazwisk. Co zrobić?

Skorzystać z narzędzia MS Excel – Tekst Jako Kolumny.

Na początek zaznacz komórki z danymi przeznaczonymi do rozbicia na kolumny.

MS Excel. Tekst Jako Kolumny

Teraz ze wstęgi Dane wybierz polecenie Tekst Jako KolumnyMS Excel. Tekst Jako Kolumny.

Zaznacz Stała szerokość i przejdź do kolejnego kroku.

MS Excel. Tekst Jako Kolumny.

Tu niczego nie musisz zmieniać. Przejdź dalej. MS Excel. Tekst Jako Kolumny.

Koniecznie zaznacz w jakiej komórce chcesz wyświetlić wyniki. W naszym przykładzie jest to komórka C5.

Po kliknięciu Zakończ otrzymasz wyniki w dwu kolumnach.

MS Excel. Tekst Jako Kolumny.