MS Excel – tłumaczenia funkcji

Trudność: 🟢 (łatwe)


Poznaj polskie i angielskie tłumaczenia funkcji MS Excel (Microsoft 365). Czy VLOOKUP() to to samo co WYSZUKAJ.PIONOWO()?

Użyj Ctrl + f by szybko znaleźć funkcję. Po najechaniu na nazwę funkcji dostaniesz krótki opis jej działania.

Funkcja Function Kategoria
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT Bazy danych
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA Bazy danych
BD.ILOCZYN DPRODUCT Bazy danych
BD.MAX DMAX Bazy danych
BD.MIN DMIN Bazy danych
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV Bazy danych
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP Bazy danych
BD.POLE DGET Bazy danych
BD.SUMA DSUM Bazy danych
BD.ŚREDNIA DAVERAGE Bazy danych
BD.WARIANCJA DVAR Bazy danych
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP Bazy danych
CZAS TIME Daty i czasu
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE Daty i czasu
CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC Daty i czasu
DATA DATE Daty i czasu
DATA.RÓŻNICA DATEDIF Daty i czasu
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE Daty i czasu
DNI DAYS Daty i czasu
DNI.36 DAYS360 Daty i czasu
DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS Daty i czasu
DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL Daty i czasu
DZIEŃ DAY Daty i czasu
DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY Daty i czasu
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL Daty i czasu
DZIEŃ.TYG WEEKDAY Daty i czasu
DZIŚ TODAY Daty i czasu
GODZINA HOUR Daty i czasu
ISO.NUM.TYG ISOWEEKNUM Daty i czasu
MIESIĄC MONTH Daty i czasu
MINUTA MINUTE Daty i czasu
NR.SER.DATY EDATE Daty i czasu
NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH Daty i czasu
NUM.TYG WEEKNUM Daty i czasu
ROK YEAR Daty i czasu
SEKUNDA SECOND Daty i czasu
TERAZ NOW Daty i czasu
AMORT.LIN AMORLINC Finansowe
AMORT.NIELIN AMORDEGRC Finansowe
CENA PRICE Finansowe
CENA.BS TBILLPRICE Finansowe
CENA.DYSK PRICEDISC Finansowe
CENA.DZIES DOLLARDE Finansowe
CENA.OST.OKR ODDLPRICE Finansowe
CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE Finansowe
CENA.UŁAM DOLLARFR Finansowe
CENA.WYKUP PRICEMAT Finansowe
DB DB Finansowe
DDB DDB Finansowe
EFEKTYWNA EFFECT Finansowe
FV FV Finansowe
IPMT IPMT Finansowe
IRR IRR Finansowe
ISPMT ISPMT Finansowe
MIRR MIRR Finansowe
NAL.ODS ACCRINT Finansowe
NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM Finansowe
NOMINALNA NOMINAL Finansowe
NPER NPER Finansowe
NPV NPV Finansowe
O.CZAS.TRWANIA PDURATION Finansowe
OTRZYMANO RECEIVED Finansowe
PMT PMT Finansowe
PPMT PPMT Finansowe
PV PV Finansowe
RATE RATE Finansowe
RENT.BS TBILLYIELD Finansowe
RENT.DYSK YIELDDISC Finansowe
RENT.EKW.BS TBILLEQ Finansowe
RENT.OST.OKR ODDLYIELD Finansowe
RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD Finansowe
RENT.WYKUP YIELDMAT Finansowe
RENTOWNOŚĆ YIELD Finansowe
ROCZ.PRZYCH DURATION Finansowe
ROCZ.PRZYCH.M MDURATION Finansowe
RÓWNOW.STOPA.PROC RRI Finansowe
SLN SLN Finansowe
SPŁAC.KAPIT CUMPRINC Finansowe
SPŁAC.ODS CUMIPMT Finansowe
STOPA.DYSK DISC Finansowe
STOPA.PROC INTRATE Finansowe
SYD SYD Finansowe
VDB VDB Finansowe
WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE Finansowe
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD Finansowe
WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD Finansowe
WYPŁ.DNI COUPDAYS Finansowe
WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC Finansowe
WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS Finansowe
WYPŁ.LICZBA COUPNUM Finansowe
XIRR XIRR Finansowe
XNPV XNPV Finansowe
ARKUSZ SHEET Informacyjne
ARKUSZE SHEETS Informacyjne
BRAK NA Informacyjne
CZY.ADR ISREF Informacyjne
CZY.BŁ ISERR Informacyjne
CZY.BŁĄD ISERROR Informacyjne
CZY.BRAK ISNA Informacyjne
CZY.FORMUŁA ISFORMULA Informacyjne
CZY.LICZBA ISNUMBER Informacyjne
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL Informacyjne
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT Informacyjne
CZY.NIEPARZYSTE ISODD Informacyjne
CZY.PARZYSTE ISEVEN Informacyjne
CZY.PUSTA ISBLANK Informacyjne
CZY.TEKST ISTEXT Informacyjne
INFO INFO Informacyjne
ISOMITTED ISOMITTED Informacyjne
KOMÓRKA CELL Informacyjne
N N Informacyjne
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE Informacyjne
TYP TYPE Informacyjne
ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT Inżynierskie
BESSEL.I BESSELI Inżynierskie
BESSEL.J BESSELJ Inżynierskie
BESSEL.K BESSELK Inżynierskie
BESSEL.Y BESSELY Inżynierskie
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO BITLSHIFT Inżynierskie
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO BITRSHIFT Inżynierskie
BITAND BITAND Inżynierskie
BITOR BITOR Inżynierskie
BITXOR BITXOR Inżynierskie
COS.LICZBY.ZESP IMCOS Inżynierskie
COSH.LICZBY.ZESP IMCOSH Inżynierskie
COT.LICZBY.ZESP IMCOT Inżynierskie
CSC.LICZBY.ZESP IMCSC Inżynierskie
CSCH.LICZBY.ZESP IMCSCH Inżynierskie
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL Inżynierskie
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY Inżynierskie
CZY.RÓWNE DELTA Inżynierskie
DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC Inżynierskie
DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT Inżynierskie
DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX Inżynierskie
DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN Inżynierskie
DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT Inżynierskie
DZIES.NA.SZESN DEC2HEX Inżynierskie
EXP.LICZBY.ZESP IMEXP Inżynierskie
FUNKCJA.BŁ ERF Inżynierskie
FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERF.PRECISE Inżynierskie
ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT Inżynierskie
ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV Inżynierskie
KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC Inżynierskie
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE Inżynierskie
KONWERTUJ CONVERT Inżynierskie
LICZBA.ZESP COMPLEX Inżynierskie
LN.LICZBY.ZESP IMLN Inżynierskie
LOG1.LICZBY.ZESP IMLOG10 Inżynierskie
LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2 Inżynierskie
MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS Inżynierskie
ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN Inżynierskie
ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC Inżynierskie
ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX Inżynierskie
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT Inżynierskie
POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER Inżynierskie
RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB Inżynierskie
SEC.LICZBA.ZESP IMSEC Inżynierskie
SECH.LICZBA.ZESP IMSECH Inżynierskie
SIN.LICZBY.ZESP IMSIN Inżynierskie
SINH.LICZBA.ZESP IMSINH Inżynierskie
SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP Inżynierskie
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE Inżynierskie
SUMA.LICZB.ZESP IMSUM Inżynierskie
SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN Inżynierskie
SZESN.NA.DZIES HEX2DEC Inżynierskie
SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT Inżynierskie
TAN.LICZBA.ZESP IMTAN Inżynierskie
BYCOL BYCOL Logiczne
BYROW BYROW Logiczne
FAŁSZ FALSE Logiczne
JEŻELI IF Logiczne
JEŻELI.BŁĄD IFERROR Logiczne
JEŻELI.ND IFNA Logiczne
LAMBDA LAMBDA Logiczne
LET LET Logiczne
LUB OR Logiczne
MAKEARRAY MAKEARRAY Logiczne
MAPUJ MAP Logiczne
NIE NOT Logiczne
ORAZ AND Logiczne
PRAWDA TRUE Logiczne
PRZEŁĄCZ SWITCH Logiczne
REDUKUJ REDUCE Logiczne
SKANUJ SCAN Logiczne
WARUNKI IFS Logiczne
XOR XOR Logiczne
ACOS ACOS Matematyczne i trygonometryczne
ACOSH ACOSH Matematyczne i trygonometryczne
ACOT ACOT Matematyczne i trygonometryczne
ACOTH ACOTH Matematyczne i trygonometryczne
AGREGUJ AGGREGATE Matematyczne i trygonometryczne
ARABSKIE ARABIC Matematyczne i trygonometryczne
ASIN ASIN Matematyczne i trygonometryczne
ASINH ASINH Matematyczne i trygonometryczne
ATAN ATAN Matematyczne i trygonometryczne
ATAN2 ATAN2 Matematyczne i trygonometryczne
ATANH ATANH Matematyczne i trygonometryczne
COS COS Matematyczne i trygonometryczne
COSH COSH Matematyczne i trygonometryczne
COT COT Matematyczne i trygonometryczne
COTH COTH Matematyczne i trygonometryczne
CSC CSC Matematyczne i trygonometryczne
CSCH CSCH Matematyczne i trygonometryczne
CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT Matematyczne i trygonometryczne
DZIESIĘTNA DECIMAL Matematyczne i trygonometryczne
EXP EXP Matematyczne i trygonometryczne
ILOCZYN PRODUCT Matematyczne i trygonometryczne
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING Matematyczne i trygonometryczne
KOMBINACJE COMBIN Matematyczne i trygonometryczne
KOMBINACJE.A COMBINA Matematyczne i trygonometryczne
LET LET Matematyczne i trygonometryczne
LICZBA.CAŁK TRUNC Matematyczne i trygonometryczne
LN LN Matematyczne i trygonometryczne
LOG LOG Matematyczne i trygonometryczne
LOG1 LOG10 Matematyczne i trygonometryczne
LOS RAND Matematyczne i trygonometryczne
LOS.ZAKR RANDBETWEEN Matematyczne i trygonometryczne
LOSOWA.TABLICA RANDARRAY Matematyczne i trygonometryczne
MACIERZ.ILOCZYN MMULT Matematyczne i trygonometryczne
MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT Matematyczne i trygonometryczne
MACIERZ.ODW MINVERSE Matematyczne i trygonometryczne
MOD MOD Matematyczne i trygonometryczne
MODUŁ.LICZBY ABS Matematyczne i trygonometryczne
NAJMN.WSP.WIEL LCM Matematyczne i trygonometryczne
NAJW.WSP.DZIEL GCD Matematyczne i trygonometryczne
PI PI Matematyczne i trygonometryczne
PIERW.PI SQRTPI Matematyczne i trygonometryczne
PIERWIASTEK SQRT Matematyczne i trygonometryczne
PODSTAWA BASE Matematyczne i trygonometryczne
POTĘGA POWER Matematyczne i trygonometryczne
RADIANY RADIANS Matematyczne i trygonometryczne
RZYMSKIE ROMAN Matematyczne i trygonometryczne
SEC SEC Matematyczne i trygonometryczne
SECH SECH Matematyczne i trygonometryczne
SEKWENCJA SEQUENCE Matematyczne i trygonometryczne
SILNIA FACT Matematyczne i trygonometryczne
SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE Matematyczne i trygonometryczne
SIN SIN Matematyczne i trygonometryczne
SINH SINH Matematyczne i trygonometryczne
STOPNIE DEGREES Matematyczne i trygonometryczne
SUMA SUM Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.JEŻELI SUMIF Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.SZER.POT SERIESSUM Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2 Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 Matematyczne i trygonometryczne
SUMA.XMY.2 SUMXMY2 Matematyczne i trygonometryczne
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL Matematyczne i trygonometryczne
TAN TAN Matematyczne i trygonometryczne
TANH TANH Matematyczne i trygonometryczne
WIELOMIAN MULTINOMIAL Matematyczne i trygonometryczne
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR ROUND Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.DO.CAŁK INT Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.DO.NPARZ ODD Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.DO.PARZ EVEN Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE Matematyczne i trygonometryczne
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH Matematyczne i trygonometryczne
ZNAK.LICZBY SIGN Matematyczne i trygonometryczne
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER Moduł
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER Moduł
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT Moduł
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER Moduł
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE Moduł
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY Moduł
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET Moduł
CHI.TEST CHISQ.TEST Statystyczne
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY Statystyczne
F.TEST F.TEST Statystyczne
GAMMA GAMMA Statystyczne
GAUSS GAUSS Statystyczne
ILE.LICZB COUNT Statystyczne
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA Statystyczne
KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P Statystyczne
KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S Statystyczne
KURTOZA KURT Statystyczne
KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC Statystyczne
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC Statystyczne
LICZ.JEŻELI COUNTIF Statystyczne
LICZ.PUSTE COUNTBLANK Statystyczne
LICZ.WARUNKI COUNTIFS Statystyczne
MAKS.WARUNKÓW MAXIFS Statystyczne
MAX MAX Statystyczne
MAX.A MAXA Statystyczne
MAX.K LARGE Statystyczne
MEDIANA MEDIAN Statystyczne
MIN MIN Statystyczne
MIN.A MINA Statystyczne
MIN.K SMALL Statystyczne
MIN.WARUNKÓW MINIFS Statystyczne
NACHYLENIE SLOPE Statystyczne
NORMALIZUJ STANDARDIZE Statystyczne
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ Statystyczne
ODCH.STAND.POPUL STDEV.P Statystyczne
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA Statystyczne
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA Statystyczne
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV Statystyczne
ODCIĘTA INTERCEPT Statystyczne
PEARSON PEARSON Statystyczne
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC Statystyczne
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC Statystyczne
PERMUTACJE PERMUT Statystyczne
PERMUTACJE.A PERMUTATIONA Statystyczne
PHI PHI Statystyczne
POZYCJA.NAJW RANK.EQ Statystyczne
POZYCJA.ŚR RANK.AVG Statystyczne
PRAWDPD PROB Statystyczne
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC Statystyczne
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC Statystyczne
R.KWADRAT RSQ Statystyczne
REGBŁSTD STEYX Statystyczne
REGEXPP LOGEST Statystyczne
REGEXPW GROWTH Statystyczne
REGLINP LINEST Statystyczne
REGLINW TREND Statystyczne
REGLINX FORECAST Statystyczne
REGLINX.ETS FORECAST.ETS Statystyczne
REGLINX.ETS.CONFINT FORECAST.ETS.CONFINT Statystyczne
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ FORECAST.ETS.SEASONALITY Statystyczne
REGLINX.ETS.STATYSTYKA FORECAST.ETS.STAT Statystyczne
REGLINX.LINIOWA FORECAST.LINEAR Statystyczne
ROZKŁ.BETA BETA.DIST Statystyczne
ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV Statystyczne
ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST Statystyczne
ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV Statystyczne
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT Statystyczne
ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT Statystyczne
ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST Statystyczne
ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV Statystyczne
ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST Statystyczne
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE Statystyczne
ROZKŁ.EXP EXPON.DIST Statystyczne
ROZKŁ.F F.DIST Statystyczne
ROZKŁ.F.ODWR F.INV Statystyczne
ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT Statystyczne
ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT Statystyczne
ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST Statystyczne
ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV Statystyczne
ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST Statystyczne
ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST Statystyczne
ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV Statystyczne
ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST Statystyczne
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV Statystyczne
ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST Statystyczne
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV Statystyczne
ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST Statystyczne
ROZKŁ.T T.DIST Statystyczne
ROZKŁ.T.DŚ T.DIST.2T Statystyczne
ROZKŁ.T.ODWR T.INV Statystyczne
ROZKŁ.T.ODWR.DŚ T.INV.2T Statystyczne
ROZKŁ.T.PŚ T.DIST.RT Statystyczne
ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST Statystyczne
ROZKŁAD.FISHER FISHER Statystyczne
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV Statystyczne
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN Statystyczne
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE Statystyczne
SKOŚNOŚĆ SKEW Statystyczne
SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P Statystyczne
STDEV.S STDEV.S Statystyczne
ŚREDNIA AVERAGE Statystyczne
ŚREDNIA.A AVERAGEA Statystyczne
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN Statystyczne
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN Statystyczne
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF Statystyczne
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS Statystyczne
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN Statystyczne
T.TEST T.TEST Statystyczne
UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM Statystyczne
UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T Statystyczne
WARIANCJA.A VARA Statystyczne
WARIANCJA.POP VAR.P Statystyczne
WARIANCJA.POPUL.A VARPA Statystyczne
WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S Statystyczne
WSP.KORELACJI CORREL Statystyczne
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT Statystyczne
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL Statystyczne
Z.TEST Z.TEST Statystyczne
FIND, FINDBs Tekstowe
SEARCH, SEARCHBs Tekstowe
REPLACE, REPLACEBs Tekstowe
MID, MIDBs Tekstowe
LEFT, LEFTBs Tekstowe
LEN, LENBs Tekstowe
RIGHT, RIGHTBs Tekstowe
ASC ASC Tekstowe
BAT.TEKST BAHTTEXT Tekstowe
DBCS DBCS Tekstowe
Funkcja Function Tekstowe
KOD CODE Tekstowe
KWOTA DOLLAR Tekstowe
LITERY.MAŁE LOWER Tekstowe
LITERY.WIELKIE UPPER Tekstowe
OCZYŚĆ CLEAN Tekstowe
PHONETIC PHONETIC Tekstowe
PODSTAW SUBSTITUTE Tekstowe
PODZIEL.TEKST TEXTSPLIT Tekstowe
POŁĄCZ.TEKSTY TEXTJOIN Tekstowe
PORÓWNAJ EXACT Tekstowe
POWT REPT Tekstowe
T T Tekstowe
TABLICA.NA.TEKST ARRAYTOTEXT Tekstowe
TEKST TEXT Tekstowe
TEKST.PO TEXTAFTER Tekstowe
TEKST.PRZED TEXTBEFORE Tekstowe
UNICODE UNICODE Tekstowe
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM Tekstowe
WARTOŚĆ VALUE Tekstowe
WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE Tekstowe
WARTOŚĆ.NA.TEKST VALUETOTEXT Tekstowe
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER Tekstowe
ZAOKR.DO.TEKST FIXED Tekstowe
ZŁĄCZ.TEKST CONCAT Tekstowe
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE Tekstowe
ZNAK CHAR Tekstowe
ZNAK.UNICODE UNICHAR Tekstowe
ADR.POŚR INDIRECT Wyszukiwania i odwołań
ADRES ADDRESS Wyszukiwania i odwołań
DANE.CZASU.RZECZ RTD Wyszukiwania i odwołań
DO.KOLUMNY TOCOL Wyszukiwania i odwołań
DO.WIERSZA TOROW Wyszukiwania i odwołań
POMIŃ DROP Wyszukiwania i odwołań
FILTRUJ FILTER Wyszukiwania i odwołań
FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT Wyszukiwania i odwołań
HIPERŁĄCZE HYPERLINK Wyszukiwania i odwołań
STOS.POZ HSTACK Wyszukiwania i odwołań
ILE.WIERSZY ROWS Wyszukiwania i odwołań
INDEKS INDEX Wyszukiwania i odwołań
LICZBA.KOLUMN COLUMNS Wyszukiwania i odwołań
NR.KOLUMNY COLUMN Wyszukiwania i odwołań
OBRAZ IMAGE Wyszukiwania i odwołań
OBSZARY AREAS Wyszukiwania i odwołań
PODAJ.POZYCJĘ MATCH Wyszukiwania i odwołań
PRZESUNIĘCIE OFFSET Wyszukiwania i odwołań
ROZWIŃ EXPAND Wyszukiwania i odwołań
SORTUJ SORT Wyszukiwania i odwołań
SORTUJ.WEDŁUG SORTBY Wyszukiwania i odwołań
TAKE WYCINEK Wyszukiwania i odwołań
TRANSPONUJ TRANSPOSE Wyszukiwania i odwołań
UNIKATOWE UNIQUE Wyszukiwania i odwołań
STOS.PION VSTACK Wyszukiwania i odwołań
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA Wyszukiwania i odwołań
WIERSZ ROW Wyszukiwania i odwołań
WYBIERZ CHOOSE Wyszukiwania i odwołań
WYBIERZ.KOLUMNY CHOOSECOLS Wyszukiwania i odwołań
WYBIERZ.WIERSZE CHOOSEROWS Wyszukiwania i odwołań
WYSZUKAJ LOOKUP Wyszukiwania i odwołań
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP Wyszukiwania i odwołań
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP Wyszukiwania i odwołań
X.DOPASUJ XMATCH Wyszukiwania i odwołań
X.WYSZUKAJ XLOOKUP Wyszukiwania i odwołań
ZAWIŃ.KOLUMNY WRAPCOLS Wyszukiwania i odwołań
ZAWIŃ.WIERSZE WRAPROWS Wyszukiwania i odwołań
KOWARIANCJA COVAR Zgodności
KWARTYL QUARTILE Zgodności
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP Zgodności
ODCH.STANDARDOWE STDEV Zgodności
PERCENTYL PERCENTILE Zgodności
POZYCJA RANK Zgodności
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK Zgodności
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM Zgodności
REGLINX FORECAST Zgodności
ROZKŁAD.BETA BETADIST Zgodności
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV Zgodności
ROZKŁAD.CHI CHIDIST Zgodności
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV Zgodności
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST Zgodności
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST Zgodności
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST Zgodności
ROZKŁAD.F FDIST Zgodności
ROZKŁAD.F.ODW FINV Zgodności
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST Zgodności
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV Zgodności
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST Zgodności
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST Zgodności
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV Zgodności
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST Zgodności
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV Zgodności
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST Zgodności
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV Zgodności
ROZKŁAD.POISSON POISSON Zgodności
ROZKŁAD.T TDIST Zgodności
ROZKŁAD.T.ODW TINV Zgodności
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL Zgodności
TEST.CHI CHITEST Zgodności
TEST.F FTEST Zgodności
TEST.T TTEST Zgodności
TEST.Z ZTEST Zgodności
UFNOŚĆ CONFIDENCE Zgodności
WARIANCJA VAR Zgodności
WARIANCJA.POPUL VARP Zgodności
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE Zgodności
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR Zgodności
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE Zgodności