MS Excel – tworzenie tabel z danymi

Trudność: 🟢 (łatwe)


Jeśli budujemy zestawienia tabelaryczne, to bardzo pomocne jest użycie narzędzia Formatuj jako tabelę. Sprawi to, że tabela będzie dużo lepiej wyglądać i lepiej się zachowywać. A jest to łatwe do uzyskania. Ustaw się w już rozpoczętej tabeli i wybierz sobie jedna z poniższych metod:

  • albo naciśnij Ctrl + t
  • albo kliknij przycisk Formatuj jako tabelę (we wstędze Narzędzia główne, w grupie Style)
  • albo naciśnij Ctrl + l
  • albo kliknij przycisk Tabela (we wstędze Wstawianie, w grupie Tabele)

Taka tabela nie tylko lepiej wygląda, ale:

  • kopiuje formuły i pilnuje by były integralne
  • “wchłania” nowe wiersze
  • potrafi podsumować liczby w kolumnie
  • ułatwia sortowanie
  • ułatwia filtrowanie (również fragmentatorami)
  • umożliwia usuwanie duplikatów

Zwróć uwagę, że po utworzeniu tabeli dostępna jest nowa wstęga Projekt tabeli (może się inaczej nazywać, bo to zależy od wersji MS Excel). A w tej wstędze możesz kontrolować wygląd i zachowanie tabeli, nadać jej nazwę…

Więcej takich rzeczy oczywiście na naszych szkoleniach.