MS Excel – WYSZUKAJ.PIONOWO()

Trudność: 🟡 (średnie)


Gdy trzeba odnaleźć w tabeli informację, może się okazać pomocna funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO().

Rozważmy przykład tabeli, w której gromadzimy informacje o osobach, wraz z miejscowościami i zwierzchnikiem (rysunek).

Czy możemy jakoś odczytać miejscowość i zwierzchnika na podstawie imienia? TAK!

W komórce I3 tworzymy formułę =WYSZUKAJ.PIONOWO(I2;C3:F27;2;FAŁSZ) i gotowe. Ale jak to działa?

Na początek argumenty funkcji:

  • szukana_wartość (u nas I2) – to komórka wg której chcemy przeszukać tablicę z danymi. Chcemy przecież znaleźć informacje dotyczące Dąbrówki (czyli ona jest naszą szukanąwartością)
  • tabela_tablica (C3:F27) – to zakres do przeszukania. Zauważ, że pierwszą kolumną (C) tego obszaru musi być kolumna, w której są imiona. WYSZUKAJ.PIONOWO() potrafi szukać szukaną_wartość tylko w pierwszej kolumnie zaznaczenia. Dlatego zaznaczamy tabelę bez kolumny Lp.
    Uwaga: Ta funkcja nie potrafi szukać informacji na lewo od pierwszej kolumny.
  • nr_indeksu_kolumny (2) – to łatwe… podajemy numer (nie oznaczenie A, B, C… ale numer) kolumny, z której chcemy wyniki. Skoro chcemy poznać miasto powiązane z Dąbrówką, to wpisujemy 2, bo Miasto jest w drugiej kolumnie tabeli_tablicy.
    Jeśli wpiszemy 3, to wyniki będą pobierane/wyświetlane z trzeciej kolumny tabeli_tablicy (czyli Zwierzchnik)
  • [przeszukiwany_zakres] – ten argument jest mało intuicyjny. Dodatkowo jest nieobowiązkowy (bo jest w nawiasach kwadratowych). Jednak wystarczy przeczytać opis tego argumentu, by poprawnie go zastosować. Wpisując FAŁSZ wymusimy na funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() stosowanie dokładnego dopasowania. Wpisując PRAWDA (lub nie wpisując niczego) zgodzimy się na przybliżone dopasowanie… a tego nie chcemy.
    Uwaga: Ta funkcja zakończy szukanie na pierwszej znalezionej informacji.

Jeśli z tą wiedzą w komórce I4 stworzymy formułę =WYSZUKAJ.PIONOWO(I2;C3:F27;3;FAŁSZ), to zapewne już wiemy co się stanie… wyszukamy Zwierzchnika Dąbrówki.

Jeśli uważasz, że ta funkcja jest Ci potrzebna, to zapewne polubisz również funkcje X.WYSZUKAJ(), INDEX(), PODAJ.POZYCJĘ(), PRZESUNIĘCIE()… i wiele innych.