MS Excel – X.WYSZUKAJ()

Trudność: 🟡 (średnie)


Gdy trzeba odnaleźć w tabeli informację, może się okazać pomocna funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO() albo X.WYSZUKAJ().

Rozważmy przykład tabeli, w której gromadzimy informacje o osobach, wraz z miejscowościami i zwierzchnikiem (rysunek).

Czy możemy jakoś odczytać miejscowość i zwierzchnika na podstawie imienia? TAK! Zauważ jednak, że nie możemy zastosować funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), bo WYSZUKAJ.PIONOWO() potrafi znajdować informacje tylko na prawo od szukanej wartości (czyli imienia), a tu chcemy znaleźć dane na lewo od imienia.

Użyjemy więc X.WYSZUKAJ() (nowsza i lepsza wersja staruszki WYSZUKAJ.PIONOWO()).

W komórce I3 tworzymy formułę =X.WYSZUKAJ(I2;E2:E27;C2:C27) i gotowe. Ale jak to działa?

Na początek argumenty funkcji:

 • szukana_wartość (u nas I2) – to komórka wg której chcemy przeszukać tablicę z danymi. Chcemy znaleźć informacje dotyczące Dąbrówki (czyli ona jest naszą szukaną_wartością)
 • szukana_tablica (E3:E27) – to zakres/wektor/kolumna do przeszukania i znalezienia (prawdopodobnie) właściwego imienia (czyli Dąbrówki).
 • zwracana_tablica (C2:C27) – to zakres/wektor/kolumna do przeszukania i znalezienia informacji odpowiadającej Dąbrówce (czyli związane z nią miasto).
 • [jeżeli_nie_znaleziono] – ten argument jest nieobowiazkowy. Możemy go pomiąć… ale chyba łatwo się domyślić co można tu wpisać (np. “Brak danych”…. =X.WYSZUKAJ(I2;E2:E27;C2:C27;”Brak danych”)
 • [tryb dopasowania] – dla bardziej dociekliwych:
  0 – dokładne dopasowanie (ten tryb jest domyślny, i zwykle wystarczający)
  -1 – Dokładne dopasowanie lub następny mniejszy element
  1 – Dokładne dopasowanie lub następny większy element
  2 – Dopasowanie przy użyciu symbolu wieloznacznego
 • [tryb wyszukiwania] – dla bardziej dociekliwych:
  1 – Wyszukiwanie od pierwszego do ostatniego elementu (zwykle od góry do dołu)
  -1 – Wyszukiwanie od ostatniego do pierwszego (zacznie szukać od dołu tabeli)
  1 – Wyszukiwanie binarne rosnąca lista
  2 – Wyszukiwanie binarne malejąca lista

Jeśli z tą wiedzą w komórce I4 stworzymy formułę =X.WYSZUKAJ(I2;E2:E27;D2:D27), to zapewne już wiemy co się stanie… wyszukamy Zwierzchnika Dąbrówki.

Jeśli uważasz, że ta funkcja jest Ci potrzebna, to zapewne polubisz również funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO(), INDEX(), PODAJ.POZYCJĘ(), PRZESUNIĘCIE()… i wiele innych.