MS Excel – szybka zmiana cen

Trudność: 🟡 (średnie)


Wyobraź sobie cennik. W tym cenniku, chcesz obniżyć wszystkie ceny o 30%. Będziesz je poprawiać ręcznie? Nie! Poznaj kilka możliwości szybkiej zmiany wartości w komórkach.

Przypadek pierwszy

Oto co powinieneś zrobić:

– w dowolnej, pustej komórce wpisz 0,7 (Dlaczego tyle? Bo 100 – 30 = 70)

– skopiuj tę komórkę (np. naciskając Ctrl + c)

– zaznacz komórki z cenami, które chcesz obniżyć o 30%

– z menu górnego (wstęga „Narzędzia główne”) wybierz „Wklej”, a następnie „Wklej specjalnie”

– teraz w oknie dialogowym zaznacz „Przemnóż” i kliknij OK (na temat różnych metod wklejania poczytasz w tym artykule)

Przypadek drugi

W Twoim cenniku chcesz obniżyć tylko niektóre ceny. Przygotowałeś nawet „Ceny zaktualizowane”. Jeśli jednak skopiujesz zaktualizowane ceny i wkleisz je na cennik bieżący, to dla produktów, dla których nie ma zaktualizowanych cen – stracisz bieżące ceny.

Oto skuteczne rozwiązanie:

– zaznacz wszystkie ceny zaktualizowane

– skopiuj je (np. Ctrl + c)

– ustaw się na pierwszej komórce Bieżącego cennika

– z menu górnego (Wstęga „Narzędzia główne”) wybierz „Wklej”, a następnie „Wklej specjalnie”

– teraz w oknie dialogowym zaznacz „Pomijaj puste” i kliknij OK (na temat różnych metod wklejania poczytasz w tym artykule)

Przypadek trzeci

W wolnej kolumnie napisz formułę: =JEŻELI(E3<>””;E3;C3)

Co ona robi? Funkcja JEŻELI sprawdza czy komórka E3 jest niepusta (E3<>””). Jeśli tak, to funkcja przepisuje wartość z komórki E3. W innych przypadkach przepisuje zawartość komórki C3.

Tak napisaną formułę skopiuj w dół. Uzyskaliśmy zaktualizowany cennik jednak nie w tym miejscu, w którym miał być. Teraz zaznacz kolumnę z formułą. Skopiuj (o kopiowaniu tym artykule) i wklej jako wartości.