MS Excel – poprawność danych – lista

Trudność: 🟡 (średnie)


Lista rozwijalna w komórce, to bardzo przydatna funkcja. Dowiedz się jak to zrobić niskim nakładem pracy. Takie rozwinięcie w komórce ułatwia wybranie określonej pozycji z listy, a sam mechanizm sprawi, że wpisanie do komórki wartości innej niż dozwolonej będzie niemożliwe (no… może PRAWIE niemożliwe).


Zacznij od wpisania w dowolnych komórkach elementów listy (np. jak na obrazku w komórkach B3:B7).

We wstędze Dane poszukaj grupy przycisków Narzędzia danych, a tam przycisku Poprawność danych (jak na rysunku).

W polu rozwijalnym Dozwolona wybierz Lista i wypełnij Źródło zakresem: $B$3:$B$7. Możesz też wpisać elementy listy oddzielając je średnikiem: Polska;USA,Kanada;Malta;Wielka Brytania.


Zwróć uwagę, że jeśli w podanym zakresie komórek pierwsza komórka będzie pusta, to w liście rozwijalnej pojawi się pusta pozycja. Będzie więc można wybrać z listy pustą pozycję.


Wyjaśnienie dodatkowych opcji.

Ignoruj puste – zaznaczenie tej opcji pozwoli usunąć zawartość komórki klawiszem Del.

Rozwinięcia w komórce – zaznaczenie spowoduje wyświetlenie rozwinięcia w komórce. Jeśli tego rozwinięcia nie ma, to nadal można wypełnić komórkę wpisując jej wartość z klawiatury.

PS. Na klawiszu “Del” jest skrót od słowo “Delete’. Jak to czytasz?
dilejt czy dilit?
Zapamiętaj! Tylko ta druga forma jest poprawna.