MS PowerPoint – program prezentacyjny dla zaawansowanych

Jak sprawnie tworzyć prezentacje w MS PowerPoint. Jak wykorzystać zaawansowane możliwości programu, by przyspieszyć i ułatwić tworzenie prezentacji.

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnianych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać edytor tekstów w stopniu podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.


Tematy

  • Podstawy obsługi MS PowerPoint – przypomnienie
   • formatowanie tekstów – dobór krojów pisma (fontów) i podstawowe zasady typograficzne
   • notatki do slajdów
   • sekcje slajdów
  • Omówienie i właściwe zrozumienie struktury prezentacji w MS PowerPoint
   • szablon, wzorzec, układ, motyw
   • korzystanie z układów slajdów
   • modyfikowanie i tworzenie własnych układów slajdów
   • korzystanie z motywów i szablonów prezentacji
  • Wypełnianie slajdów treścią i grafiką
   • teksty – formatowanie znaków i akapitów
   • SmartArty – tworzenie i modyfikacja
   • dobór ilustracji, sposoby pozyskiwania ilustracji
   • infografiki – wykresy i diagramy
   • rozmieszczanie elementów na slajdzie
  • Praca grupowa – wstawianie elementów z innych aplikacji
   • wykorzystanie konspektu prezentacji
   • dołączanie tabel i wykresów z MS Excel
   • osadzanie obiektów jako łączy do innych dokumentów
  • Nadawanie dynamiki elementom prezentacji
   • animacja elementów slajdu
   • efekty przejścia pomiędzy slajdami
   • zaawansowane techniki animacyjne – ruch po ścieżce, chronometraż, wyzwalacze
  • Elementy multimedialne, ożywienie pokazu
   • umieszczanie dźwięku i filmów w pokazie
   • zarządzanie odtwarzaniem (automatyczne lub na klik)
  • Pokaz slajdów
   • widok prezentera
   • prezentacja od początku i od wybranego miejsca
   • przygotowanie prezentacji niestandardowej (wybrane slajdy)
   • notatki w trakcie pokazu
  • Materiały “na wynos”
   • drukowanie materiałów informacyjnych dla słuchaczy
   • prezentacja przenośna
   • zapis slajdów jako obrazki
  • Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez kursantów

Czas: 2 dni x 8 h

Cena: 1 100 zł/os.

Adresaci:
– osoby chcące sprawnie tworzyć prezentacje
– osoby tworzące prezentacje na własne potrzeby
– osoby przygotowujące szablony prezentacji dla współpracowników