Szkoła online (dla nauczycieli) – opis szkolenia

Trudność: 🟢 (łatwe)


Jak prowadzić lekcje online? Jak przeprowadzić test, który sam wyznaczy ocenę ucznia? Jak dostarczyć uczniom zadania domowe? Jak pokazać uczniom materiały do zajęć?

Szkolenie w formie teorii i ćwiczeń (stacjonarnie lub online).

Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę MS Windows w stopniu minimum podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie do 6 osób.  Każdy z uczestników szkolenia musi mieć dostęp do komputera i Internetu. Zajęcia w trybie online…

Szkolenie dotyczy programu wybranego przez Klienta. Może to być Microsoft Teams (lub ZOOM lub inny tego typu program)

Program szkolenia (główne zagadnienia szkolenia):

1. Obsługa komunikatora (uczeń)

 • nawiązywanie połączenia jako uczeń,
 • korzystanie z czatu,
 • wykorzystanie Tablicy i Adnotacji

2. Obsługa komunikatora (nauczyciel)

 • tworzenie spotkań online, zapraszanie uczestników
 • zarządzanie uczestnikami spotkania
 • prezentacja swojego ekranu lub wybranego okna
 • ćwiczenia

3. Dokumenty współdzielone

 • komunikacja mailowa
 • dysk w chmurze,
 • teksty, arkusze, prezentacja – wprowadzenie do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, programu prezentacyjnego,
 • praca grupowa nad jednym dokumentem

4. Formularze

 • tworzenie formularza (typy pytań, ilustracje)
 • tworzenie formularza z automatycznymi ocenami
 • dystrybucja gotowego formularza
 • analiza wyników w formularzu oraz w arkuszu kalkulacyjnym

5. Zarządzanie zespołami

 • tworzenie grup (klas),
 • tworzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych,
 • analiza wyników edukacyjnych

6. Przydatne dodatki

 • tworzenie quizów online,
 • realizacja ankiet.

(Opcjonalnie dla nauczycieli matematyki) platforma e-math.pl

 • wprowadzenie do platformy
 • jakie możliwości daje platforma
 • tworzenie klas i śledzenie wyników przez nauczyciela
 • rozwiązywanie zadań matematycznych bezpośrednio w platformie

Czas: 7 h (3 spotkania x 2 h plus 1 h konsultacji i ćwiczeń indywidualnych)

Cena dla szkół: 1800 zł/grupę do 6 osób

Cena indywidualna: napisz do nas (biuro@4improve.pl)

Adresaci – nauczyciele różnych przedmiotów