Szkoła online (dla nauczycieli) – opis szkolenia

Jak prowadzić lekcje online? Jak przeprowadzić test, który sam wyznaczy ocenę ucznia? Jak dostarczyć uczniom zadania domowe? Jak pokazać uczniom materiały do zajęć?
Tego dowiesz się na szkoleniu…

Szkolenie w formie teorii i ćwiczeń (stacjonarnie lub online).

Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę MS Windows w stopniu minimum podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie do 6 osób.  Każdy z uczestników szkolenia musi mieć dostęp do komputera i Internetu. Zajęcia w trybie online… 


Szkolenie dotyczy programu wybranego przez Klienta. Moze to być ZOOM, Microsoft Teams lub inny tego typu program. 

Tematy

  • Obsługa komunikatora (uczeń)
   • nawiązywanie połączenia jako uczeń, 
   • korzystanie z czatu, 
   • wykorzystanie Tablicy i Adnotacji.
  • Obsługa komunikatora (nauczyciel)
   • tworzenie spotkań online, zapraszanie uczestników, 
   • zarządzanie uczestnikami spotkania, 
   • prezentacja swojego ekranu lub wybranego okna, 
   • ćwiczenia.
  • Dokumenty współdzielone
   • komunikacja mailowa,
   • dysk w chmurze,
   • teksty, arkusze, prezentacja – wprowadzenie do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, programu prezentacyjnego,
   • praca grupowa nad jednym dokumentem.
  • Formularze
   • tworzenie formularza (typy pytań, ilustracje),
   • tworzenie formularza z automatycznymi ocenami, 
   • dystrybucja gotowego formularza, 
   • analiza wyników w formularzu oraz w arkuszu kalkulacyjnym.
  • Zarządzanie zespołami
   • tworzenie grup (klas),
   • tworzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych,
   • analiza wyników edukacyjnych.
  • Przydatne dodatki
   • tworzenie quizów online, 
   • realizacja ankiet. 
  • (Opcjonalnie dla nauczycieli matematyki) platforma e-math.pl 
   • wprowadzenie do platformy
   • jakie możliwości daje platforma
   • tworzenie klas i śledzenie wyników przez nauczyciela
   • rozwiązywanie zadań matematycznych bezpośrednio w platformie 


Czas: 7 h (3 spotkania x 2 h plus 1 h konsultacji i ćwiczeń indywidualnych)

Cena dla szkół: 1800 zł/grupę do 6 osób

Cena indywidualna: napisz do nas (biuro@4improve.pl)/p>

Adresaci:
– nauczyciele różnych przedmiotów
– nauczyciele matematyki