MS Excel – Formatowanie Warunkowe

Zapewne już wiesz, że w MS Excel zawartość komórki i formatowanie (wygląd tej komórki) to dwie różne rzeczy. Możesz zmienić albo zawartość komórki, albo wygląd tej komórki. Można też zmusić program MS Excel do samodzielnej (automatycznej) zmiany wyglądu (formatu) komórki (komórek). Pobierz ww. plik i w zakładce (arkuszu) Lista A wykonaj ćwiczenie. Reguły pierwszych/ostatnich Chcemy … Dowiedz się więcej

MS Excel – kontrola przypisanych zadań

Przygotowujesz listę zadań i chcesz sprawdzić ile zadań przypisano już pracownikom, by wszystkich obciążyć po równo i nikogo nie pominąć. Oto JEDNO Z WIELU rozwiązań. Pobierz plik z przykładowymi danymi lub wykorzystaj swój dokument. Otwórz plik, wejdź do arkusza Lista A, i w komórce I5 napisz formułę =LICZ.WARUNKI($C$5:$C$18;H5) KONIEC! 🙂 Jak to działa? Formuła =LICZ.WARUNKI($C$5:$C$18;H5) … Dowiedz się więcej