MS Excel – NR.BŁĘDU()

Twoje formuły mogą powodować błędy. Większość błędów MS Excel poprawnie rozpoznaje podając zamiast wyniku formuły jeden z komunikatów #DZIEL/0!, #N/D, #NAZWA?, #ADR!, #ARG!, #ZERO!, #ROZLANE!, #OLB! Warto znać metodę na sprawdzenie jaki błąd powstał, by odpowiednio zareagować (np. poprzez zmianę sposobu liczenia wyniku w przypadku np. braku danych lub złego typu danych). Składnia jest prosta … Dowiedz się więcej