MS Excel i szczupłe zarządzanie – wspomaganie szczupłego zarządzania w arkuszu kalkulacyjnym

Jak zaprząc arkusz kalkulacyjny MS Excel do pomocy przy szczupłym zarządzaniu.

Szkolenie w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać arkusz kalkulacyjny w stopniu minimum podstawowym oraz posiadać podstawy wiedzy o szczupłym zarządzaniu (zalecane wcześniejsze odbycie kursu “Lean Management vs Lean Manufacturing i inne techniki wspierające rozwój.” lub/i “Skuteczne przekształcenie firmy w szczupłe przedsiębiorstwo”).

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.


Czas: 3 dni x 8 h

Cena: 2 900 zł/os.

Adresaci:
– osoby chcące korzystać komputery do wspomagania szczupłego zarządzania,
– osoby mające już doświadczenie w obsłudze arkuszy kalkulacyjnych i wiedzę z zakresu Lean