Pakiet MS Office dla początkujących

Trudność: 🟢 (łatwe)


MS Office, Office 365, Microsoft 365… nie ważne jak to nazwiemy. Jeśli potrzebny Ci edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program prezentacyjny – to poznaj z nami możliwości jakie daje współpraca tych programów. Wymiana danych między programami naprawdę potrafi ułatwić i przyspieszyć wiele zadań.

Program szkolenia (główne zagadnienia szkolenia)

MS Excel

 • podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • sprawne poruszanie się po arkuszu
 • wpisywanie i poprawianie formuł
 • wybór właściwej funkcji
 • przegląd funkcji arkusza
 • prezentacja danych na wykresach
 • zastosowania arkusza kalkulacyjnego w codziennym życiu ucznia
 • ćwiczenia i zadania domowe

MS Word

 • podstawy obsługi edytora tekstów
 • zasady poprawnej edycji tekstów i nanoszenia poprawek
 • struktura dokumentu, formatowanie znaków, akapitów, stron
 • praktyczne wykorzystanie edytora w życiu ucznia
 • ćwiczenia i zadania domowe

MS PowerPoint

 • podstawy obsługi programu prezentacyjnego
 • zasady tworzenia prezentacji
 • ćwiczenia i zadania domowe

Współpraca programów Excel, Word, PowerPoint

 • współpraca programów
 • udostępnianie dokumentów
 • ćwiczenia i zadania domowe