Pakiet MS Office dla początkujących

Potrzebny Ci edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program prezentacyjny? Poznaj możliwości jakie daje współpraca tych programów.

MS Excel
– podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
– sprawne poruszanie się po arkuszu
– wpisywanie i poprawianie formuł
– wybór właściwej funkcji
– przegląd funkcji arkusza
– prezentacja danych na wykresach
– zastosowania arkusza kalkulacyjnego w codziennym życiu ucznia
– ćwiczenia i zadania domowe

MS Word
– podstawy obsługi edytora tekstów
– zasady poprawnej edycji tekstów i nanoszenia poprawek
– struktura dokumentu, formatowanie znaków, akapitów, stron
– praktyczne wykorzystanie edytora w życiu ucznia
– ćwiczenia i zadania domowe

MS PowerPoint
– podstawy obsługi programu prezentacyjnego
– zasady tworzenia prezentacji
– ćwiczenia i zadania domowe

Współpraca programów Excel, Word, PowerPoint
– współpraca programów
– udostępnianie dokumentów
– ćwiczenia i zadania domowe