Polityka Prywatności i pliki Cookies

kursy b2b spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(w skrócie kursy b2b sp. z o.o.)

z siedzibą:
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Wyzwolenia 102,
NIP: 9372742524
KRS: 0000964388
informuje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

§.1 Postanowienia Ogólne

  1. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i staramy się dbać o bezpieczeństwo danych.
  2. Dane osobowe podawane w naszych formularzach (np. formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem Danych jest kursy b2b sp. z o.o.. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Jeśli zakładasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, adres IP itp.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zarejestrowałeś się na naszej stronie.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z nami w sprawach danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kursyb2b.pl.

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Usługodawca ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.

§3. Cele przetwarzania

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług online (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Przetwarzamy Twoje dane osobowe, by umożliwić Ci korzystanie z naszych usług oraz w celach wymaganych przez przepisy prawa (np. cele księgowe, urząd skarbowy, ZUS…).

§4. Twoje prawa

1. W związku z przetwarzaniem danych w celu, który wskazano wcześniej, Twoje dane osobowe będą udostępniane:

a) podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usługi,  której mowa w pkt. 2 powyżej,

b) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tylko za Twoją zgodą lub na bazie powszechnie obowiązujących przepisów.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanego wcześniej celu przetwarzania, tj. wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych w związku z realizacją celu wskazanego powyżej, przez okres istnienia tych obowiązków.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

5. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Administrator nie planuje przetwarzania danych w postaci ich profilowania.

§5. Pliki cookies

1. Witryna, podwitryny i podstrony kursyb2b.pl używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Zebrane dane służą do ułatwienia i umożliwienia korzystania z naszych usług oraz monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb, zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna m.in. na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.